ICSW ger frekvent ut ett Global Cooperation Newsletter där aktuella frågor för ICSW på global nivå behandlas.

Besök http://www.icsw.se/nyheter-fran-icsw-sverige/ för att ta del av dessa newsletters. 

Vid frågor om ICSW och deras newsletter kontakta axel.agren@gmail.com