Symposium 2011: Människor Möten Makt

FORSAS symposium 2011 arrangeras i Norrköping under temat Människor Möten Makt. Mer information om symposiet hittar du här.
Datum och klockslag för evenemang 2011-03-30 08:30 - 2011-03-31 16:00
Plats för evenemang Norrköping