Forskning-After-Work med Rúna Baianstovu

 

 FORSA-mitt tillsammans med Socialt arbete inbjuder till Forskning-After-Work vid Örebro universitet, den 18 mars 2014.

 

Socialt arbete och den nationella minoriteten romer.

Demokratins paradox: I spänningen mellan individens okränkbarhet och kulturella gruppers rättigheter.

En föreläsnings- och diskussionskväll som handlar om det sociala arbetets roll i förverkligandet av romers rätt i samhället.

Kvällens gäst är Rúna í Baianstovu, filosofie doktor och lektor i socialt arbete vid Örebro Universitet. Dagens tema tar sin utgångspunkt i avhandlingen Mångfald som demokratins utmaning och dagsaktuella frågor av relevans för den romska minoriteten.

I sann After-Work-anda, över lite snacks, dricka eller en kopp kaffe, ges en föreläsning om vad forskning om romer i Sverige handlar om idag – och vilka dilemman socialarbetare upplever i möten med minoritetsgruppsmedlemmar. Dessutom kommer samhällets motsägelsefulla förväntningar på det sociala arbetet att beröras. Vi hoppas på ett livligt och kravlöst samtal om de utmaningar och dilemman som det lokala sociala arbetet möter på detta område. Vad bör vi göra som socialarbetare? Hur kan vi göra det?

Forskning-After-Work riktar sig till yrkesverksamma och studenter – i socialt arbete. Oavsett om Du arbetar inom socialtjänsten, leder en verksamhet, eller studerar kan Du ha nytta av att diskutera med andra om det sociala arbetets roll i förverkligandet av romers grundläggande rättigheter i samhället.

Vi bjuder på snacks och kaffe. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan sker senast den 13 mars till sara.thunberg@oru.se

Varmt välkommen!

Datum och klockslag för evenemang 2014-03-18 17:15 - 2014-03-18 19:00
Plats för evenemang Örebro universitet, L 151