Byråkrati och kunskap i den sociala barnavården

Datum och klockslag för evenemang 2015-11-26 18:00 - 2015-11-26 20:00
Plats för evenemang Kafé Klavér Rutger Fuchsgatan 5