Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

25 februari kl. 18:00

ABF-huset, Sveavägen 41

 

(Erlanderrummet)

 

Möteshandlingar kommer att läggas upp på http://www.forsa.nu/Stockholm.aspx. Motioner ska inkomma till lokalföreningens styrelse minst två veckor före årsmötet.

 

Anmäl om du kommer till stockholmforsa@gmail.com

 

Obs! Vi vill gärna göra kallelser via mail, men e-postregistret är dåligt uppdaterat. För att vara säker på att du har rätt adress angiven maila till medlemsservice@proeko.nu eller styrelsen.

 

 

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer

                      a) Mötesordförande

                      b) Mötessekreterare

                      c) Två justerare tillika rösträknare

5. Verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Revisorernas berättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Propositioner och motioner

10. Val av

                      a) ordförande

                      b) kassör

                      c) minst en ledamot

                      d) eventuellt val av suppleanter

                      e) minst en revisor

                      f) minst en valberedare

11. Nomineringar till FORSA:s förbundsstyrelse

12. Mötets avslutande

 

 

VÄLKOMMEN!

Datum och klockslag för evenemang 2016-02-25 18:00 - 2016-02-25 20:00
Plats för evenemang ABF-huset. Sveavägen 41. Erlanderrummet.