Forskning-After-Work med Kjerstin Andersson Bruck och Daniel Lindberg

 

Fattigdom i barns ögon

 

KVÄLLENS GÄSTER är Kjerstin Andersson Bruck, lektor i socialt arbete vid Örebro universitet, och Daniel Lindberg, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.

Denna kväll erbjuds ett föreläsnings- och diskussionstillfälle om barnfattigdom och om vilka konsekvenser barn och ungdomar anser att fattigdom har på bland annat sociala relationer som kan leda till mobbing och utsatthet, men även vilka känslor som fattigdom väcker, både i form av skam men också empati och solidaritet. Barn förhandlar också vad fattigdom innebär i termer av absolut eller relativ fattigdom, synlig och osynlig fattigdom samt geografiska skillnader och segregation. Därtill väcks frågor hos barnen om vems ansvar det är att hantera barns och ungas ekonomiska utsatthet och vilket handlingsutrymme olika aktörer har.

I en studie gjord på uppdrag av Örebro kommun, har 74 barn och ungdomar i kommunen deltagit i fokusgruppsintervjuer om barnfattigdom. Barnen har blandad erfarenhet av ekonomisk utsatthet men alla diskuterar och beskriver sin syn på problemet. Barnen är mellan 12 och 18 år gamla.

På seminariet kommer dessa frågor att diskuteras samt betydelsen av att ta hänsyn till ryktesspridning i utrednings- och behandlingsarbete, främst vad gäller riskbedömningar.

Forskning-After-Work riktar sig till både yrkesverksamma och studenter primärt i socialt arbete och närliggande områden. Deltagandet kostar 50 kronor för icke-medlemmar och 20 kronor för medlemmar/studenter, vilket betalas kontant vid dörren (ta gärna med jämna pengar). I avgiften ingår smörgås, snacks och kaffe. Anmälan sker senast den 4 maj till sara.thunberg@oru.seVarmt välkommen!
Datum och klockslag för evenemang 2016-05-11 17:15 - 2016-05-11 19:00
Plats för evenemang Örebro universitet, L159 (Långhuset)