FORSA frukost med Mo Gård

Vi i FORSA Östergötland kommer att arrangera en FORSA frukost tillsammans med Mo Gård där Mo Gård kommer berätta om deras kunskapscenter och verksamhet för dövblinda.

Kort Om Mo Gård:  

Personer med en kombination av kommunikativa och andra funktionsnedsättningar behöver ofta omfattande insatser från många olika aktörer. Ofta finns det svårigheter för alla aktörer att samverka och ofta sker insatserna skilda från varandra. Insatser som sker inom Mo Gård Gruppen, utformas ur ett helhetsperspektiv på områdenaarbete, boende, fritid och utbildning. 

Mer om Mo Gård: http://www.mogard.se/

Ingen föranmälan krävs! Kostnad: 20 kr för frukostmacka och kaffe/thé.

Plats: Förvaltningshuset Rosen.

Tid och datum: kl 8:00-9:00, 30 mars, 2012. 

 
FORSA är till för alla som är verksamma inom eller intresserade av socialt arbete. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. 
Alla, både medlemmar i FORSA och de som är nyfikna på FORSA, är hjärtligt välkomna! Bjud gärna med kollegor och vänner!
Datum och klockslag för evenemang 2012-03-30 08:00 - 2012-03-30 09:00
Plats för evenemang Förvaltningshuset Rosen, Norrköping