Forskning-After-Work med Sven-Göran Wetterberg

Välkommen att lyssna på Sven-Göran Wetterberg, planerare på Örebro kommun med ansvar för samordning av arbetet mot extremism. Se ytterligare information i inbjudan.

Datum och klockslag för evenemang 2016-10-05 17:15 - 2016-10-05 19:00
Plats för evenemang Örebro universitet, L159 (Långhuset)