VÄLKOMMEN till FORSA & Spotlight- lunch 21 maj!

Elin Nilsson talar om ” Parrelation och samarbete vid demenssjukdom”

Elin Nilsson är doktorand på avdelningen för socialt arbete på LiU sedan februari 2011 och är även knuten till CEDER (Centre for Dementia Research). Hennes studie bygger på videoinspelade intervjuer med par som lever med demenssjukdom om deras gemensamma liv. Som avslutning har ni möjlighet att ställa frågor och diskutera med Elin.

Föreläsningen är ett samarbete mellan FORSA och Spotlight. 
Föreläsningen äger rum vid Kårhuset Trappan, Norrköping:http://trappan.nu/ 
Fri entré! Du bekostar själv din lunch.
Varmt Välkomna!
Datum och klockslag för evenemang 2012-05-21 12:15 - 2012-05-21 13:00
Plats för evenemang Kårhuset Trappan