Temadag 'Socialtjänst för barnets bästa?'

Socialtjänsten har betydelse för de barn som på olika sätt berörs av skilda slag av insatser och bistånd. Det kan handla om försörjningsstöd till familjer eller det kan handla om insatser direkt riktat till barnet. I det mest extrema fallet handlar det om att samhället övertar vårdnaden från föräldrarna genom placering. Det här är en dag som handlar om vad vi vet om barn i relation till socialtjänsten, vad som görs för att veta hur placerade barn har det i samhällsvård och hur vi kan bli bättre på att tillämpa ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.

Ur programmet:

Placerade barn – hur följer vi upp i Östergötland? Familjer i socialtjänsten – vad vet vi om barnen och deras familjer? 

Är sociallagstiftningen skälig? Om skälig levnadsnivå för barn i familjer med försörjningsstöd, fil dr Anna Angelin, Lunds universitet 

Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: Yasimine Ekman Munir m. fl från Rinkeby-Kista berättar om sitt utvecklingsarbete samt den handbok för socialsekreterare som tagits fram. 

Mer information om anmälan och detaljerat program efter sommaren!

Temadagen är ett samarbete mellan FORSA Östergötland och Läns-SLAKO, Östergötland
Datum och klockslag för evenemang 2012-10-01 09:00 - 2012-10-01 15:30
Plats för evenemang Konsert och kongress, Linköping