FORSA lunch: David Ekholm talar om ”Sport som metod för brottsprevention”

David Ekholm är doktorand på avdelningen för socialt arbete på LiU sedan februari 2011. David presenterar vad forskning säger om sport som metod för brottsprevention. ”Genom historien har sport haft en viktig samhällsbetydelse som fritidsaktivitet. Sport har vidare omgärdats av föreställningar om hur dess aktiviteter kan bidra till social utveckling i olika avseenden, till exempel brottsprevention”.

Presentationen är ett samarbete mellan FORSA och Socionomsektionen vid Linköpings universitet. Den startar kl 12.15 och pågår ca 30 minuter. Som avslutning har ni möjlighet att ställa frågor och diskutera med David.

Fri entré, besökare bekostar sin egen lunch.

Varmt välkommen!
Datum och klockslag för evenemang 2012-11-27 12:15 - 2012-11-27 13:00
Plats för evenemang Kårhuset Trappan, Norrköping