Halvdagsseminarium om socialtjänsten och papperslösa 7 november kl 13.00 - 16.30 i Norrköping

Vilka möjligheter har papperslösa att söka bistånd och hur hanteras denna fråga av socialtjänsten runtom i landet? Asylgruppen Norrköping,FORSA-Östergötland och Socialt arbete vid Linköpings universitet samarrangerarett halvdagsseminarium om socialtjänsten och bistånd för papperslösa.

Fullständigt program (sprid gärna)

Länk till anmälan: https://sunet.artologik.net/liu/Survey/478

Bekräftelse på anmälan skickas inte ut. Har du anmält dig via länken så är du garanterad plats. 

Maila Axel Ågren vid avanmälan: axel.agren@liu.se

Varmt välkommen!

Asylgruppen Norrköping och FORSA Östergötland


Kontakt: Susanna Löfgren susuhari@hotmail.com

Sabine Gruber sabine.gruber@liu.se

 

 

 

 

Datum och klockslag för evenemang 2013-11-07 13:00 - 2013-11-07 16:30