Årsmöte FORSA Mitt

FORSA Mitt årsmöte 2019

Forsa Mitt kallar till årsmöte. Under mötet kommer stadgeändringar diskuteras utifrån FORSA Riks stadgeförändringar. Ytterligare information kommer anslås inför mötet samt meddelas via E-post.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen


Datum och klockslag för evenemang 2019-04-04 17:00
Plats för evenemang Örebro Universitet, Långhuset, L2330