Tid för omsorg, omsorg i tiden - Jubileumsföreläsningar, 10 september, 2013

Tid för omsorg, omsorg i tiden

Den 10 september firar Socionomutbildningen vid Linköpings universitet 10 år, Förbundet för Forskning i Socialt arbete (FORSA) i Östergötland firar 10 år samt att Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskarskolan i äldre, åldrande och omsorg har sin avslutning.
Det finns därmed stor anledning att fira!
Forskarskolan, Socionomutbildningen och FORSA Östergötland kommer därför att arrangera en dag med temat; Tid för omsorg, omsorg i tiden.

Denna jubileumsdag hålls den 10 september 2013 vid Arbetets museum, Norrköping.

Dagen är kostnadsfri och det bjuds på fika!

Deltagare ordnar lunch på egen hand.

Anmälan görs via följande länk: https://sunet.artologik.net/liu/Survey/261

(sista dag för anmälan är den 8 september) Maila Axel Ågren vid avanmälan:
axel.agren@liu.se

Bekräftelse på anmälan skickas inte ut. Har du anmält dig via länken så är du garanterad plats.

Länk till programmet: Program jubileum

Lokal: Arbetets museum (Norrköping) – Folksamsalen, plan 6,plats för 120 personer, först till kvarn!

Program för dagen:

09:00 -10:00 Drop-in fika

10:00 - 10:15 Marie Gustavsson hälsar välkomna

10:15 - 11:00 Professor Kari Waerness Några reflektioner på mer än trettio år av forskning om omsorg

11:00 - 11:45 Professor Rosmari Eliasson-Lappalainen Äldreomsorgen som forskningsområde - en tillbakablick

11:45 - 13:00 Paus för Lunch (ordnas inte av arrangörerna)

13:00 - 13:45 Professor Marta Szebehely Omsorg i omvandling: vardagsliv, organisering och välfärd

13:45 - 14:30 Professor Eva Jeppsson Grassman Åldrande och omsorgens former: tid, plats och aktörer

15:00 - 17:00 Film: Augustilunch i Rom, med efterföljande paneldiskussion (visas i Cnema, Kungsgatan 54, Norrköping)

 

 Kontakta vid frågor om dagen:

Marie Gustavsson: marie.gustavsson@liu.se

Annika Taghizadeh Larsson: annika.t.larsson@liu.se

Vernoka Wallroth: veronika.wallroth@liu.se

 

Varmt välkommen!

Datum och klockslag för evenemang 2013-09-10 13:00 - 2013-09-10 16:30
Plats för evenemang Arbetets museum, Folksamsalen, plan 6. Norrköping