Det globala i det lokala. FORSA:s nationella symposium, 23-24 mars. 2015, Norrköping


Det globala i det lokala är huvudtema för nästa nationella symposium som äger rum i Norrköping, 23-24 mars, 2015. 


Datum och klockslag för evenemang 2015-03-23 00:00 - 2015-03-24 00:00