FORSA/NOUSA Nordic Symposium: På spaning efter det sociala arbetets kulturer

Datum och klockslag för evenemang 2014-10-08 - 2014-10-10
Plats för evenemang Scandic Hotel Triangeln, Malmö och Malmö högskola