Generella förändringsmönster i socialpolitiken och dess återverkningar på socialtjänsten

”Generella förändringsmönster i socialpolitiken och dess återverkningar på socialtjänsten”

Urban Herlitz är fil dr och lärare i socialpolitik på Institutionen för socialt arbete vid

Göteborgs Universitet. Genom åren har han intresserat sig för fördelningsfrågor,

arbetslöshetspolitik och segregationsfrågor liksom frågor om social tjänsteproduktion.

 

Information om anmälan finner du på följande länk:

 

Forsa vt-2011.pdf [1076kB pdf]

Datum och klockslag för evenemang 2011-03-09 13:00
Plats för evenemang Dalheimers hus, Slottskogsgatan 12, Lokal Kungen