Vidvinkel Tema Vanvård

Denna kväll belyser Vidvinkel frågan om Vanvård i den sociala barnavården ur olika perspektiv. Utgångspunkten är hur samhället kan reparera sitt förflutna och kompensera människor som farit illa.
 
Efter att den uppmärksammade dokumentären ”Stulen Barndom” sändes i november 2005 tillsattes Utredningen om vanvård i den sociala barnavården under 2006. Efter många turer beslutades det under 2012 att barnhemsbarn som farit illa skulle få ersättning genom en ny lag som skulle träda i kraft 1 januari 2013. För att ta emot och pröva ansökningar om ersättningar inrättades den statliga myndigheten Ersättningsnämnden som tar emot ansökningar mellan 1 januari 2013 och 31 december 2014.
 
Medias roll har visat sig spela en stor roll i denna fråga då Thomas Kangers dokumentär ”Stulen barndom” var själva startskottet för att vanvården uppmärksammades. Thomas kommer visa delar ur sin dokumentär och dela med sig av sina tankar kring detta tema. I en internationell jämförelse är det betydligt fler som får avslag på sina ansökningar i Sverige jämfört med andra länder. Därför kommer Johanna Sköld (forskare vid Linköpings universitet) uppmärksamma Vanvård och upprättelse ur ett internationellt perspektiv. En viktig del i denna temakväll är att lyfta vilken betydelse ersättningsprocess haft för vanvårdade individer. Detta perspektiv kommer Benny Jacobsson, förbundssekreterare vid Samhällets styvbarn, belysa i sin presentation: Ersättningsprocessen ur de vanvårdades perspektiv.
Ingrid Söderlind (forskare vid Linköpings universitet) är kvällens moderator. 
 
Huvudarrangör är FORSA tillsammans med avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet samt Folkuniversitetet, Norrköping.

Plats: Cnema, Norrköping
tid: kl 18-20, 20 november 2014. 
 
Läs mer och anmäl dig här (fri entré): http://cnema.se/evenemang/vidvinkel-tema-vanvard 
Kontakt: axel.agren@liu.se

Datum och klockslag för evenemang 2014-11-20 18:00 - 2014-11-20 20:00