Kallelse och inbjudan till Årsmöte 29 februari, kl 17. Gröna Rummet Kåkenhus

Alla nuvarande och blivande medlemmar i FORSA Östergötland inbjuds till årsmöte! I år inleder vi med samtal om Socialtjänstlagen:

Behöver vi en ny socialtjänstlag? Och hur ska den i så fall se ut? 

Den nuvarande Socialtjänstlagen är snart 35 år gammal, och den har genomgått åtskilliga förändringar under åren. För närvarande arbetar men i regeringskansliet med direktiven till en utredning som ska se över lagen i sin helhet. Men behöver lagen förändras? Och hur ska de förändringarna i så fall se ut? För att uppmuntra till diskussion kring dessa frågor har Akademikerförbundet SSR i samarbete med bland annat ett antal forskare tagit fram ett material i form av bl a ett antal filmer. 

Under kvällen ser vi tillsammans några av dessa filmer, och för därefter en gemensam diskussion om vilka frågor vi tycker är viktiga att lyfta. 

Tid och plats: Gemensamma diskussionen om Socialtjänstlagen börjar kl 17:00 Gröna rummet, Kåkenhus Campus Norrköping. Kungsgatan 40. Norrköping. 

Årsmötet beräknas börja senast 18:30. 

I samband med diskussionskvällen och årsmötet bjuder vi på mat! Anmäl dig till Satu Sved satro172@student.liu.se senast 22 februari. Ange matpreferenser. Årsmöteshandlingar i  PDF nedan. Kontakta Axel Ågren axel.agren@gmail.com 073-5593920 vid frågor.


Varmt välkommen!

Hälsningar FORSA Östergötlands styrelse
Datum och klockslag för evenemang 2016-02-29 17:00 - 2016-02-29 19:00