Unga i fängelse - FORSA Östergötland och Arbetets museum bjuder in till seminarium

FORSA-Östergötland och Arbetets museum bjuder in till seminarium

Hur är det att vara ung i fängelse idag? Hur är det att arbeta med tvångsplacerade unga? Och hur har synen på ungdomskriminalitet förändrats under 1900-talet.

Om seminariet: Roddy Nilsson, Göteborgs universitet, har forskat om synen på ungdomskriminalitet och åtgärderna mot densamma från
mellankrigstiden fram till 1970-talet. 
Kamila Biszczanik, Linköpings universitet, forskar kring tvångsvård av unga, med särskilt intresse för hur det är att arbeta
med tvångsplacerade unga.
Annelie Egelin Tärning har som intendent på Arbetets museum varit initiativtagare och projektledare för ett projekt som
gjordes tillsammans med Kriminalvården och Riksförbundet Attention. 
Projektet mynnade ut i boken Unga i fängelse – berättelser som inspiration till möten med unga. 

Tid och plats: Måndag 27 november kl 13–16 på Arbetets museum
Fri entré. Föranmälan till marten.mellberg@arbetetsmuseum.se senast 21 november.

Fri entré. Varmt välkommen!


Facebookevent: https://www.facebook.com/events/125664701429411/

Datum och klockslag för evenemang 2017-11-27 13:00 - 2017-11-27 16:00
Plats för evenemang Arbetets museum