Forskning-After-Work med Robert Lindahl

FORSA-mitt

tillsammans med Socialt arbete inbjuder till Forskning-After-Work

 


Socialsekreteraren och barnet

 

Roller och relationer, förväntningar och erfarenheter, möjligheter och hinder 

 

En föreläsnings- och diskussionskväll som handlar om socialsekreterares möjligheter att etablera väl fungerande och konstruktiva relationer med barn och unga.

 

Kvällens gäst är Robert Lindahl, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet. Dagens tema tar sin utgångspunkt i utvärderingen av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud i familjehemsvård. I denna utvärdering samt i en mängd tidigare forskning har relationens betydelse i socialt arbete betonats. Dessutom har det tillkommit lagändringar som understryker vikten av att socialsekreterare har en relation med placerade barn som är tät och kontinuerlig samt att den präglas av förtroende och tillit. Varför är denna relation så viktig? Vilka möjligheter och hinder finns för etablerandet av sådana relationer? Hur ser barnen på socialsekreterarens roll? Hur kan kunskaperna inom detta område ge förståelse för relationer i andra former av socialt arbete?

I sann After-Work-anda, över lite snacks, dricka eller en kopp kaffe, ges en föreläsning om hur placerade barn uppfattar socialsekreterare och relationen till dessa. Dessutom behandlas hur socialsekreterare själva ser på sin roll samt på relationen med barn och unga. Hur kan man förstå denna relation samt de aspekter som påverkar den? Vi hoppas på ett livligt och kravlöst samtal om de utmaningar och dilemman som det lokala sociala arbetet möter på detta område. Vad bör vi göra som socialarbetare? Hur kan vi göra det?

Forskning-After-Work riktar sig till yrkesverksamma och studenter i socialt arbete. Oavsett om Du arbetar inom socialtjänsten, leder en verksamhet, eller studerar kan Du ha nytta av att diskutera med andra om relationens betydelse i socialt arbete.

Deltagandet kostar 50 kronor för icke-medlemmar och 20 kronor för medlemmar samt studenter, vilket betalas kontant vid dörren. I avgiften ingår smörgås, snacks och kaffe. Anmälan sker senast den 13 november till sara.thunberg@oru.se

Varmt välkommen!


Datum och klockslag för evenemang 2014-11-20 17:15 - 2014-11-20 19:00
Plats för evenemang Örebro universitet, Sal L151 (Långhuset)