Trygghetssystemets upplösning?

"Trygghetssystemets upplösning?"

Genomgripande förändringar har skett inom socialförsäkringssystemet sedan

början av 1990-talet. Denna föreläsning redovisar Tor Larsson forskning inom

arbetshälso- och socialförsäkringsområdet. Har förändringarna haft sin grund i

social- eller arbetsmiljöpolitiska reformer eller har de haft en makroekonomisk och

arbetsmarknadspolitisk karaktär?

 

Tor Larsson är docent i sociologi och arbetar som universitetslektor på sociologiska

institutionen vid Uppsala universitet. Han arbetade tidigare som forskare på det

numera nedlagda Arbetslivsinstitutet och har i sin forskning bland annat uppmärksammat myten om sjukfrånvaron.

 

Information om anmälan finner du på följande länk:

 

Forsa vt-2011.pdf [1076kB pdf]

Datum och klockslag för evenemang 2011-04-13 13:00
Plats för evenemang Granngården Aulan, Wieselgrensplatsen 11, Göteborg