Forsa-café

Vi nystartar nu FORSA Småland och prövar på lite nya, mer informella former (även icke medlemmar är varmt välkomna).

Vi har planerat in ett café per månad resten av året (första onsdagen varje månad, på Restaurang Kristina, kl 16-18, förutom juli och augusti). Två värdar kommer att hålla i varje café.

Temat denna gång är "Utmaningar i socialtjänstens sociala arbete". Maria Alm och Magnus Wallinder är cafévärdar, vilket bland annat innebär att de håller en kort inledning.

Varmt välkomna till spännande möten. Ring gärna om ni har frågor!

 

Angelika Thelin, lokal ord                      Magnus Wallinder, lokal vice ordf  

0709-950 565                                      073-501 60 70

 

 

Datum och klockslag för evenemang 2014-05-07 16:00
Plats för evenemang Restaurang Kristina (Linnéuniversitetet i Växjö)