Seminarium samt årsmöte FORSA Riks

Välkomna till ett seminarium om barnperspektivet i socialt arbete den 23 mars

Välkommen på seminarium om barnperspektiv samt för Forsa-medlemmar efterföljande årsmöte på riksnivå.

Elisabeth Näsman som fick Forsapriset 2015 för sitt arbete kring barns rättigheter kommer att presentera sina tankar om vad ett barnperspektiv kan vara. Andra punkter i programmet är Sylwia Koziel, Lektor vid Södertörns högskola, reflekterar över hur begreppet "barnperspektiv" används i styrdokument för socialt arbete. Hassan Rahaoui, Nätverksledare i Huddinge, presenterar hur han arbetar utifrån ett barnperspektiv i sin praktik. Vidare kommer Maria Neeimi Börner bjuda på ett stand-up comedy inslag.

 

På kvällen planerar vi för en gemensam middag i Stockholm som deltagarna själv får bekosta.

 

Anmäl dig till seminariet via mail till stockholmforsa@gmail.com senast den 8 mars. Var vänlig att ange om du förutom seminariet planerar att närvara vid årsmötet och middagen. Vi behöver den informationen för att boka bord och förbereda årsmötet. Vi återkommer med mer detaljerad information om att hitta till lokalen och programpunkterna vid anmälan.

Datum och klockslag för evenemang 2017-03-23 13:30 - 2017-03-23 17:30
Plats för evenemang Södertörns högskola Huddinge, lokal MB503