Forskning-After-Work med Marcus Herz

FORSA-mitt

tillsammans med Socialt arbete inbjuder till Forskning-After-Work

 


Hur hanteras kön och etnicitet inom socialtjänsten, på vad sätt påverkar kravet på evidens synen på kön och etnicitet och hur kan vi röra oss bort från ett allt för statiskt förhållningssätt?

 

 


En diskussionskväll med utgångspunkt i en nyutkommen doktorsavhandling av Marcus Herz med titeln: Från ideal till ideologi: Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten.

I sann After-Work-anda, över lite snacks, dricka eller en kopp kaffe, diskuteras bl.a. hur kön och etnicitet hanteras och förstås, evidensbaserat socialt arbete och kön/etnicitet, samt hur det kan vara möjligt att tänka på kön/etnicitet utan att för den skull låsa sig vid specifika föreställningar.

Kvällens gäst är Marcus Herz, fil.dr. och lektor i socialt arbete. Marcus är verksam vid SUSA (Social utsatthet och socialt arbete) vid Malmö Högskola. Pågående forskningsprojekt handlar om olika integrationsprojekt i Malmö. Marcus har tidigare arbetat inom socialtjänsten och har bland annat skrivit böckerna Kritiskt socialt arbete och Genus i socialt arbete, båda på Liber förlag.

Forskning-After-Worken riktar sig till både yrkesverksamma och studenter – inom ramen för socialt arbete i vid bemärkelse. Oavsett om Du arbetar inom socialtjänsten, eller om Du är leder en verksamhet, eller om Du studerar kan Du ha nytta av att diskutera med andra om hur makt, kön och etnicitet påverkar och kan hanteras.

Kvällen inleds med en presentation av resultaten från Herz avhandling. Vi bjuder på snacks och kaffe.

Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan sker senast den 20 februari till Jürgen Degner per mail: jurgen.degner@oru.se

 

Varmt välkomna!


Datum och klockslag för evenemang 2013-02-27 17:00 - 2013-02-27 19:00
Plats för evenemang Örebro Universitet, L151 (Långhuset)