Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställning om arbete och självförverkligande

”Individualiseringens villkor:

Unga vuxnas föreställningar om arbete & självförverkligande”

Gunnar Gillberg föreläser utifrån sin avhandling med samma namn. Vårt alltmer

individualiserade samhälle gör att många förlorar fotfästet. Tidigare trygga faktorer

runtomkring dem ställs på ända vilket snarare skapar osäkerhet än möjligheter.

 

Gunnar Gillberg är fil.dr på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för

arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

Information om anmälan finner du på följande länk:

 

Forsa vt-2011.pdf [1076kB pdf]

 

Datum och klockslag för evenemang 2011-03-30 13:00
Plats för evenemang Granngården Aulan, Wieselgrensplatsen 11, Göteborg