Forsa café

Om ungdomar som varken studerar eller arbetar

Under vårterminen träffades vi vid två caféer- en gång om socialtjänstens framtida utmaningar och en gång om vinster i välfärden. Nu drar vi igång höstens caféer.

Denna gång handlar caféet om NEET:s - ungdomar som varken studerar eller arbetar. Vad vet vi om dem och vad säger de själva om sin situation? Och vad säger forskningen? Mats Karlsson och Gunilla Rahm från Arbete & Välfärd i Växjö kommun berättar lite om den förstudie de nyligen har genomfört kring målgruppen och Mats Anderberg redogör utifrån aktuell forskning för några strategier och metoder inom området.

Välkomna denna gång och framöver på Forsa café. Vi ses första onsdagen varje månad - samma tid och plats, men runt olika teman.

Hälsningar,

Angelika Thelin

Datum och klockslag för evenemang 2014-09-03 16:00 - 2014-09-03 18:00
Plats för evenemang Restaurang Kristina Campus Växjö, Linnéuniversitetet