Barns delaktighet vid myndighetsutövning

Välkomna till dialogseminarium Open Space tisdagen den 14 november 13.15-16.30. Plats: Malmö högskola (Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D 331).

Med avstamp i temadagen den 27 april vill vi nu ha era erfarenheter och perspektiv i fokus. Syftet är att öppna upp för diskussion och fånga utvecklingen i socialt arbete kring barnperspektiv vid myndighetsutövning – det ni möter i vardagen och vill ventilera med varandra. Dagen är en fristående fortsättning där deltagarnas röster tas till vara – ni som inte deltog på temadagen är också varmt välkomna!

Open Space har ett bottom-up perspektiv, där teman från deltagarna fångas upp och diskuteras. Helene Lahti Edmark, Socialhögskolan Lund, är processledare. Seminariet arrangeras av Forsa Syd, Malmö högskola och Socialhögskolan i Lund. Seminariet är gratis och vi bjuder på fika. FORSA Syds uppsatspris 2017 där studenter från Malmö Högskola och Socialhögskolan i Lund deltar, delas också ut.

Välkommen med din anmälan

Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller!

Datum och klockslag för evenemang 2017-11-14 13:15
Plats för evenemang Malmö högskola (Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D 331