Forskning-After-Work med Karin Hellfeldt

FORSA-mitt

tillsammans med Socialt arbete inbjuder till Forskning-After-Work

”Jag vill bara sjunka genom marken, jag vill inte finnas till. Det är så jäkla förnedrande. Förnedringen känns som en del av mitt liv.”

 

Mobbning – dess olika uttryck och konsekvenser för offren


En diskussionskväll med utgångspunkt i det avhandlingsprojekt som genomförs på samtliga kommunala grundskolor, årskurs 4-9, i Örebro kommun och som fokuserar på mobbning, trygghet och hälsa bland unga.

I sann After-Work-anda, över lite snacks, dricka eller en kopp kaffe, diskuteras hur mobbning kan förstås och förklaras, hur många elever som egentligen är utsatta för olika typer av mobbning, vilka konsekvenser det får för de utsatta offren samt de nya utmaningar som internet som en arena för mobbning lett till.

Kvällens gäst är Karin Hellfeldt, ansvarig för projektet och doktorand i socialt arbete vid Örebro Universitet. Under kvällen lyfts intressanta resultat från Örebro kommuns skolor. Hur många elever är utsatta för mobbning på Örebros skolor och hur utbredd är egentligen nätmobbningen? Vart säger eleverna själva att mobbningen äger rum och hur mår egentligen de som är drabbade? Under kvällen ges en unik inblick i elevers mående, utsatthet och trivsel inom kommunens skolor.

Forskning-After-Work riktar sig till både yrkesverksamma och studenter – inom ramen för socialt arbete i vid bemärkelse. Oavsett om Du arbetar inom socialtjänsten, eller om Du är leder en verksamhet, eller om Du studerar kan Du ha nytta av att diskutera med andra om hur mobbning kan förstås och hanteras.

Vi bjuder på snacks och kaffe.
Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan sker senast den 10 maj till Jürgen Degner per

mail: jurgen.degner@oru.se

 Varmt välkomna!

Datum och klockslag för evenemang 2013-05-16 17:00 - 2013-05-16 19:00
Plats för evenemang Örebro universitet, L151 (Långhuset)