Inbjudan till medlemsmöte

Inbjudan till medlemsmöte

FORSA Stockholm har under året anordnat FORSA symposiet 2013 om Brukarinflytande i teori och praktik. I konferensen deltog 300 personer! Forskning, utbildning, brukare och praktik var representerade.

Trots detta stora symposium - eller på grund av – inbjuder styrelsen till ett medlemsmöte om FORSA Stockholms framtid. Orsaken är att det nu sker ett generationsskifte  bland våra medlemmar. Vi fick kalla till årsmöte två gånger för att tillräckligt många medlemmar skulle komma och att det har varit mycket svårt för valberedningen att få tag i personer till den nya styrelsen. Vi måste därför fråga oss:

Hur ska FORSA Stockholms

framtid se ut?

 

Välkommen till en framtidsverkstad där vi tillsammans ser över olika möjligheter för föreningen.

Allt engagemang och alla idéer är välkomna!

 

Tid: 2/12 2013, kl. 17.00 – 20.00

 

Lokal: Stora Fatburen, 3 tr / Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20 b, södra stationshuset.

Vi möter upp 17.00  vid porten. Kommer du senare – ring 076-1843837.

Kaffe och smörgås kommer att finnas.

Anmälan: till ordförande Lotta Berg Eklundh; e-post: lotta.berg.eklundh@lidingo.se

senast den 25 november  2013.

 

 

Datum och klockslag för evenemang 2013-12-02 17:00 - 2013-12-02 20:00
Plats för evenemang Stora Fatburen, 3 tr / Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20 b, södra stationshuset.