Forskning-After-Work med Anna Forssell

FORSA-mitt tillsammans med Socialt arbete inbjuder till

Forskning-After-Work

 

Barn-föräldrarelationer i familjer där pappa utövat våld

 

Hur kan samhället tänka kring umgänge efter föräldrarnas separation?

 

 

En föreläsnings- och diskussionskväll som handlar om den komplexa balansen mellan att skydda barn från våld och övergrepp och att bidra till att barn får möjlighet att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar.


Kvällens gäst är Anna Forssell, doktorand och adjunkt i socialt arbete vid Örebro universitet. Dagens tema, barns umgänge med våldsutövande fäder efter att föräldrarna separerat, tar sin utgångspunkt i föreläsarens kommande avhandling som bygger på studier med mammor och barn som upplevt våld från barnets pappa. Avhandlingen inkluderar barn som bevittnat våld och barn som både bevittnat och blivit utsatta för direkt våld.   

 

I sann After-Work-anda, över lite snacks, dricka eller en kopp kaffe, ges en föreläsning om våldets inverkan på föräldra-barnrelationer. Detta görs med utgångspunkt i en lång tradition av forskning kring barns behov av trygghet – såväl i form av positiva nära trygga relationer som i form av frånvaro av skrämmande och farliga händelser. Detta placeras sedan i en samhällelig kontext där frågor kring jämställdhet, föräldraideal och maskulinitet står på agendan. Under vilka förutsättningar kan barn ha kontakt med en (tidigare) våldsutövande förälder? Vilka strukturer, normer och värderingar verkar påverka denna bedömning? Hur kan yrkesverksamma identifiera och förstå dessa barns situation?

 

Forskning-After-Work riktar sig till yrkesverksamma och studenter – primärt i socialt arbete. Oavsett om Du arbetar inom socialtjänsten, leder en verksamhet, eller studerar kan Du ha nytta av att diskutera med andra om hur barns relationer till sina föräldrar påverkas av våld.  

 

Deltagandet kostar 50 kronor för icke-medlemmar och 20 kronor för medlemmar samt studenter, vilket betalas kontant vid dörren. I avgiften ingår smörgås, snacks och kaffe. Anmälan sker senast den 25 februari till sara.thunberg@oru.se

Varmt välkommen!


Datum och klockslag för evenemang 2015-03-04 17:15
Plats för evenemang Örebro universitet, lokal L 153 (Långhuset)