Studiebesök till Mo Gård 13 april

Vi i FORSA Östergötland kommer att arrangera ett studiebesök till vackra Mo Gård och får där en föreläsning om Mo Gårds imponerande kunskapscenter och verksamhet för dövblinda. 

Personer med en kombination av kommunikativa och andra funktionsnedsättningar behöver ofta omfattande insatser från många olika aktörer. Ofta finns det svårigheter för alla aktörer att samverka och ofta sker insatserna skilda från varandra. Insatser som sker inom Mo Gård Gruppen, utformas ur ett helhetsperspektiv på områdena arbeteboendefritid och utbildning. Vid besöket kommer ansvariga att berätta om verksamheten och då lägga tyngdpunkten på hur de tänker kring FOU-verksamhet kopplat till deras organisation.

Föranmälan krävs! Om vi är tillräckligt många är det möjligt att efter studiebesöket äta middag tillsammans på Glanekans restaurang (kostnad för mat inklusive kaffe 100 kr, dryck tillkommer).

 

FORSA är till för alla som är verksamma inom eller intresserade av socialt arbete. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. 

Alla, både medlemmar i FORSA och de som är nyfikna på FORSA, är hjärtligt välkomna! Bjud gärna med familj och vänner så vi blir tillräckligt många för att kunna äta en god middag vid Mo Gård!

Anmälan skickas till Axel Ågren: axel.agren@gmail.com

Frågor mailas till Marie Gustavsson: marie.gustavsson@liu.se

Vägbeskrivning: - Från Norrköping. Åk till Skärblacka, fortsätt väg 215 mot Finspång, tag av avfarten mot Mo Gård/Risinge Kyrka
- Från Linköping. Åk E4 norrut, tag av avfarten mot Kimstad/Skärblacka.
- Från Finspång. Åk mot Skärblacka, tag av avfarten mot Mo Gård/isinge Kyrka

Datum och klockslag för evenemang 2011-04-13 16:30 - 2011-04-13 19:00
Plats för evenemang Mo Gård