UPPSTARTSMÖTE

Förslag tilldagordning

 

1. Mötets öppnande

 

2. Mötesformalia

                      a)Godkännande av dagordningen

                      b)Val av mötesordförande

                      c)Val av mötessekreterare

                      d)Val av två justerare tillika rösträknare

 

3. Bildandet av FORSA Stockholm

 

4. Antagande av stadgar

 

5. Val av styrelse

 

6. Val av valberedning

 

7. Val av revisorer

 

8. Verksamhetsdiskussion

 

9. Övriga frågor

 

10. Mötets avslutande

Datum och klockslag för evenemang 2015-03-09 17:00 - 2015-03-09 19:00
Plats för evenemang Ersta Sköndal högskola, sal 3, Stigbergsgatan 30