Forskning-After-Work med Jürgen Degner

FORSA-mitt

tillsammans med Socialt arbete inbjuder till Forskning-After-Work

Från socialtjänstens vårdplan, till institutionens genomförandeplan

- Behandling är långt mer än "evidensbaserade" metoderKVÄLLENS GÄST Jürgen Degner/socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete, vid Örebro universitet.

Denna kväll erbjuds ett föreläsnings- och diskussionstillfälle om betydelsen av att institutionsvård (t.ex. HVB, SiS LVU/LVM-hem, psykiatri) betraktas ur ett dygnet-runt- perspektiv (24/7), där insatsens kvalitet är långt mer än de metoder som erbjuds.


Det är helt centralt att både kartlägga och värdera olika risk- och skyddsfaktorer, samt utforma tydliga och realistiska behandlingsmål, när en ungdom eller vuxen placeras på institution. Detta gäller både i socialtjänstens vårdplan och i institutionens genomförande-/behandlingsplan. Forskning visar samtidigt att de behandlingsmål som utformas bör vara både utmanande, realistiska, tidsbestämda och utvärderingsbara för att främja klientens motivation att utvecklas.

På seminariet diskuteras vidare att behandlingsinnehållet behöver innefatta både evidensbaserade metoder och ”progressiva” prosociala aktiviteter – i en lärandemiljö, med sikte på ett kommande arbete eller sysselsättning. Exempel kommer att lyftas både från forskning och från olika dagsaktuella projekt som Statens institutionsstyrelse (SiS) och Örebro kommun.

Forskning-After-Work riktar sig till både yrkesverksamma och studenter primärt i socialt arbete och närliggande områden. Deltagandet kostar 50 kronor för icke-medlemmar och 20 kronor för medlemmar/studenter, vilket betalas kontant vid dörren (ta gärna med jämna pengar). I avgiften ingår smörgås, snacks och kaffe. Anmälan sker senast den 2 september till sara.thunberg@oru.se


Varmt välkommen!

Datum och klockslag för evenemang 2015-09-09 17:15 - 2015-09-09 19:00
Plats för evenemang Örebro Universitet, L159 (Långhuset)