Forsa-café, tisdagen den 17 november kl 16-18

Temat denna gång är ”Klienten som kunskapskälla: en kvalitativ studie om socialsekreterares kunskapsanvändning”. Towa Petersson inleder med att presentera resultaten från sitt och Louise Truedssons examensarbete från Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Därefter följer en öppen diskussion kring temat.
Datum och klockslag för evenemang 2015-11-17 16:00 - 2015-11-17 18:00
Plats för evenemang Stadsbiblioteket, Växjö (lokal Galaxen)