Förslag till stadgar

På uppstartsmötet av den nya Stockholmsföreningen ska vi anta stadgar. I bifogad fil finns förslaget till dessa. 
Datum och klockslag för evenemang 2015-03-09 17:00 - 2015-03-09 19:00