Forskning-After-Work med Jonas Laouini

 

När handen slår för ögonen som ser

Hur och varför ryktesspridning är en avgörande del av hedersrelaterat våld och förtryck

 

KVÄLLENS GÄST är Jonas Laouini/socionom, mag. i socialt arbete, vid Örebro universitet

Denna kväll erbjuds ett föreläsnings- och diskussionstillfälle om ryktesspridningens betydelse för hedersrelaterat våld och förtryck, hur kunskap om ryktesspridningen bidrar till en djup förståelse för mekanismerna bakom våldet och hur denna kan användas i utredning och behandling av hedersrelaterade våldsärenden.

En syn på hedersrelaterat våld och förtryck, där ryktesspridningen är central, kommer att presenteras och diskuteras. Forskning visar att ryktesspridning spelar in på hedersrelaterat våld och förtryck, men ger inte utvecklade svar på frågor som hur? eller - varför?

Forskning visar att handläggare inom socialtjänst upplever stora bekymmer i att avgöra om ett ärende ska etiketteras som hedersrelaterat våld, vilket ofta leder till alltför häftiga eller alltför milda insatser. Vart går gränsen mellan auktoritära föräldrar som gräns-sätter sina barn i deras ungdomliga frigörelseprocess och hedersrelaterat våld och förtryck?

På seminariet kommer dessa frågor att diskuteras samt betydelsen av att ta hänsyn till ryktesspridning i utrednings- och behandlingsarbete, främst vad gäller riskbedömningar.

Forskning-After-Work riktar sig till både yrkesverksamma och studenter primärt i socialt arbete och närliggande områden. Deltagandet kostar 50 kronor för icke-medlemmar och 20 kronor för medlemmar/studenter, vilket betalas kontant vid dörren (ta gärna med jämna pengar). I avgiften ingår smörgås, snacks och kaffe. Anmälan sker senast den 17 november till sara.thunberg@oru.se


Varmt välkommen!
Datum och klockslag för evenemang 2015-11-24 17:15 - 2015-11-25 19:00
Plats för evenemang Örebro Universitet, Hörsal L3 (Långhuset) - OBSERVERA: NY LOKAL