FORSA-café i Växjö

Temat denna gång är hur man kan skapa en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten – med Ungdomsbasen i Växjö som ett praktiskt exempel. Ungdomsbasen är ett boende för ungdomar och unga vuxna med olika typer av missbruksproblem. Mats Anderberg presenterar en modell för samverkan mellan praktik och forskning och enhetschef Susanna Edvardsen berättar om verksamhetens erfarenheter av att medverka i ett forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi bjuder på kaffe och macka!

Välkomna!

Styrelsen gm Magnus Wallinder, 073-501 60 70
Datum och klockslag för evenemang 2016-09-27 16:00 - 2016-09-27 18:00
Plats för evenemang IOGT, Vattentorget (Värendssalen)