'På spaning efter...' Flyktingmottagandet som arena

Vår föreläsningsserie "På spaning efter................" med aktuella ämnen tar vi onsdagen den 2016.04.06 upp följande:

Flyktingmottagandet som arena - plikten och konsten att göra rätt

Människors behov av skydd försätter samhället och det sociala arbetet inför stora utmaningar. Både frivilliga- och professionella aktörer arbetar för att ge de nyanlända ett välkomnande och en god start, men med skilda förutsättningar och avvikande agendor. Vad händer när dessa parter beträder samma arena och hur uppfattas och hur hanteras gränssnittet mellan parterna?

I en tid då en rad stora förändringar sker i samhället behövs eftertanke och svar på följande frågeställningar:
• Hanteras flyktingfrågan på ett genomtänkt sätt?
• Hur koordineras insatserna av olika aktörer?
• Hur hanteras konflikter mellan frivilliga- och professionella aktörer.
• Vems behov och intressen tillgodoses egentligen?

Målet med temadagen är att genomlysa de förändringar socialt arbete ställs inför och hitta vägar att möta dem. Medverkar gör bl. a.:

Sandra Lundberg, Integrationssekreterare, SRF
Mary Douglas, Rädda Barnen
Karl Eriksson, Universitetsadjunkt, Mah
Erica Righard, Docent Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Mah

Dagen avslutas med fråge- och paneldiskussion.

Tid: Onsdagen den 6: april. kl.13:15 -- 16:15
Plats: Niagra B0E07, Hörsal B, vån 1, Malmö högskola. Nordenskiöldsgatan 1, 211 19 Malmö
* I pausen serveras fika och tilltugg

OBS, begränsat antal platser!!!!!!

Anmälan är obligatorisk och sker på denna länk:
https://docs.google.com/forms/d/1irSvVPbboU-qV6gn_i8YRto3lWN0rnoL-5adHwWTcsc/

• Studenter går in gratis – mot anmälan och studentlegitimation
• Övriga betalar 400 kr till Plusgiro 4915418-0 ( Glöm inte namn )
• Forsa-medlemmar går in gratis (se nedan) – mot anmälan.

Forsa-medlemskap för år 2016 kostar 345 kronor. Om du betalt medlemsavgift senare än 20:e mars 2016 så uppvisa kvitto/bankutdrag i entrén.

* Som Forsa-medlem får du gratis prenumeration på Socialvetenskaplig tidskrift – den enda svenskspråkiga vetenskapliga tidskriften inom socialt arbete. Dessutom deltar du utan kostnad – eller till subventionerat pris – i kommande arrangemang.

Länk till medlemskap i Forsa:
http://www.forsa.nu/Pages/Page.aspx?pageId=90&contentPageId=4&limRedir=1
Datum och klockslag för evenemang 2016-04-06 13:15 - 2016-04-06 16:15
Plats för evenemang Niagra B0E07, Hörsal B, vån 1, Malmö högskola.Nordenskiöldsgatan 1, 211 19 Malmö