2011-03-30

Plats för evenemang: Flygeln och Campus Norrköping

2011-04-13

Plats för evenemang: Mo Gård

2011-10-27

Plats för evenemang: Spetsen LiU, sal SP31

2011-11-30

Plats för evenemang: Behandlingshemmet OASEN: Repslagaregatan 37, Linköping

2012-02-14

Plats för evenemang: Repslagaregatan 37, Linköping

2012-03-30

Plats för evenemang: Förvaltningshuset Rosen, Norrköping

2012-05-21

Plats för evenemang: Kårhuset Trappan

2012-10-01

Plats för evenemang: Konsert och kongress, Linköping

2012-11-27

Plats för evenemang: Kårhuset Trappan, Norrköping

2013-09-10

Plats för evenemang: Arbetets museum, Folksamsalen, plan 6. Norrköping

2014-02-26

Plats för evenemang: Spetsen, Campus Norrköping

2014-05-14

Plats för evenemang: Rosen, Norrköping

2015-02-25

Plats för evenemang: Inre foajén, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping

2016-02-09

Plats för evenemang: Cnema, Norrköping

2018-01-11

Plats för evenemang: Rosen