Evenemang

2013-12-02

Plats för evenemang: Stora Fatburen, 3 tr / Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20 b, södra stationshuset.

2015-03-09

Plats för evenemang: Ersta Sköndal högskola, sal 3, Stigbergsgatan 30

2015-11-26

Plats för evenemang: Kafé Klavér Rutger Fuchsgatan 5

2016-02-25

Plats för evenemang: ABF-huset. Sveavägen 41. Erlanderrummet.

2016-10-05

Plats för evenemang: Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5