FORSA Riks årsmötet och symposium

Årsmötet och rikskonferesen äger rum i Norrköping den 23-24 mars 2015. Abstracts deadline: 15 januari! Mer information finns på "Startsidan" här på forsa.nu.

2015-01-12