Styrelsemöte 2014-04-02

Efter årsmötet har vi nu lyckats få ihop en interimistisk styrelse som jobbar med att väcka upp verksamheten under året och forma stadgar och styrelse inför årsmötet 2015. Den andra april har denna interimistiska styrelse sitt första styrelsemöte.



2014-04-22