FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

23 februari kl. 17:00

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Sal 2, Stigbergsgatan 30

Möteshandlingar kommer att läggas upp på http://www.forsa.nu/Stockholm.aspx. Motioner ska inkomma till lokalföreningens styrelse minst två veckor före årsmötet.

Kallelse och dagordning hittar du här

Verksamhetsberättelse hittar du här

Ekonomisk berättelse hittar du här

Revisionsberättelse hittar du här

Anmäl om du kommer till stockholmforsa@gmail.com


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

  
Bli medlem
  

Kontakta Forsa Stockholm påstockholmforsa@gmail.com


Stadgarna hittar du här: Forsa Stockholms stadgar