FORSA/NOUSA konferensupdate!

 

nordisk konf logga 2

Program med parallella seminarier nu har uppdaterats och alla abstracts finns att läsa på konferensens webbsida: www.nordicforsa2014.nu2014-09-17