"PÅ SPANING EFTER SOCIALT ARBETE"

TEMADAG 29/11

Temat denna gång är "På spaning efter socialt arbete". Det sociala arbetet kan ta sig många olika uttryck utifrån varierande förutsättningar och därmed skilda former. Höstens temadag kommer att sätta fokus på just detta faktum med hjälp av :

 

Birgitta Vilén Johansson

Chef för avdelning individ och familj Stadskontoret i Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunalråd i Malmö med ansvar för sociala frågor

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

 

OBS! Temadagen är avgiftsfri. För mer information hänvisas till "Evenemang"2010-10-21