"På spaning efter socialt arbete" Inriktning Äldre!

Ny Temadag 6:e maj! Denna gång med fokus på äldre.

Vilka problem står socialt arbete  och äldreområdet inför och vilken utveckling kan skönjas?

I FORSA syds temaserie "På spaning efter socialt arbete" har nu turen kommit till området med arbete med äldre. För att vi skall få ett uppdaterat grepp om hur det ser ut både nu och vad som kan förväntas framöver kommer följande kunniga aktörer att både delge oss aktuell information och diskutera sinsemellan:

Finnur Magnusson, forskare inom äldreomsorg på Malmö högskola.

Tove Klette, kommunalråd (fp) i Lund  med engagemang i frågor rörande äldre.

Håkan Jönsson, forskare vid socialhögskolan i Lund.

Ann - Louise Christensen, verksamhetschef för hemvården i Kävlinge kommun.

Britt Jönssson, äldreombud i Kävlinge kommun.

 

inbjudan temadag socialt arbete o äldre 6 maj.pdf2011-03-29