Styrelseuppdrag!

Vi söker intresserade som vill vara aktiv i styrelsen för FORSA Väst! Vill du veta mer, kontakta FORSA Riks ordförande: elisabet.cedersund@liu.se .

2014-02-08