Samarbeten i Norden

FORSA finns sedan 2002 i alla de nordiska länderna dvs. Danmark, Finland, Island och Norge. Du hittar länkar till respektive lands hemsida nedan.

FORSA-Danmark startade sin verksamhet 1999 http://www.forsa.dk/

FORSA-Finland har hemsida på svenska fr o m 2005 http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/sve.htm

Isländska Forsas namn är forkortad: Ís-Forsa och stiftades i april 2002 http://www.isforsa.net/

FORSA-Norge startade redan 1997 upp sin verksamhet http://www.forsa-norge.no/

Internationella samarbeten 


International Council on Social Welfare (ICSW)

ICSW (International Council on Social Welfare) grundades i Paris 1928. Det är en NGO som representerar nationella och lokala organisationer i mer än 70 länder i hela världen. ICSW:s medlemsorganisationer arbetar i direktkontakt med människor i fattigdom, med bekymmer och svårigheter. De är oberoende organisationer som arbetar nära och med människor. ICSW är en världsorganisation som står för social utveckling. Länk: http://www.icsw.org/