Nordiska FORSA/NOUSA symposiet

 8-10 oktober 2014 i Malmö 

        "På spaning efter det sociala arbetets kulturer"


Det sociala arbetets arena utgör en mötesplats för många olika inriktningar och former, vissa mer föränderliga och trendkänsliga än andra. Forskning möter praktik, praktik möter politik, politik möter omvärldens krav och förväntningar.

Välkommen att följa med de nordiska FORSA föreningarna på spaning efter det sociala arbetets kulturyttringar och möten där bland annat professor emeritus Malcolm Payne, professor emeritus Sven-Olof Isaksson, professors Nanna Mik-Meyer, Kerstin Svensson och Tapio Salonen samt Lena Holm, generaldirektör Majblomman kommer att dela med sig av sin kunskap på området.

Berörda teman:
Kulturer i det sociala arbetets organisationer och organisering.
T ex. makt, etik, kunskapsallianser, professionsfrågor, m.m.
Kulturer inom det sociala arbetets utövande.
T ex. myndighetsutövning, samarbetsformer, brukarinflytande, m.m.
Kultur som verktyg inom socialt arbete.
T ex. konst, idrott, storytelling, m.m.
Kultur i det civila samhället och dess koppling till socialt arbete.
T ex. frivilliga organisationer, föreningar, sammanslutningar, social media, m fl.,
nationellt och internationellt.
Kulturer inom det sociala arbetets utbildningsområden.
T ex. grundutbildning, påbyggnadsutbildningar, internutbildningar, m.m.

Konferensen sker i samarbete med NOUSA, Nordiska organisationen för utdanning i socialt arbeid. Konferensens webbsida: http://nordicforsa2014.nu/